Tel: 0709-662264

Om Sublogic

Sublogic arbetar inom IT och utför support- och konsultuppdrag åt företag och privatpersoner.

Företaget grundades 2002 med inriktning på allmän datorsupport åt privata hushåll. Redan samma år började företag att anlita Sublogic för att lösa sina supportbehov. Kundkretsen växte i rask takt. Inom ett år så hade Sublogic tjänat hushåll, seniorer och företag.

Sedan 2006 så har användningen utav öppna mjukvaror och teknologier baserade på öppen källkod varit en betydande del av verksamheten. Detta har givit upphov till en stor samling av olika kompetenser kring öppna programvaror. Sedan 2007 så har kunder som har anlitat Sulogic kunnat dra fördel av denna kompetens.

Idag så har Sublogic inhämtat kompetens inom de flesta områden inom IT. Uppdrag har utförts på olika håll i landet men även utrikes.

Med Sublogic så har ni tillgång till en stor kompetensresurs och väl erfaren tjänsteleverantör.