Tel: 0709-662264

Rutavdrag för IT-tjänster

Rutavdraget

I dag så omfattar rutavdrag även IT-tjänster som utförs I hemmet. Om du är bekant med rotavdrag så förstår du nog redan innebörden.

Rutavdraget täcker tjänster som utförs i din bostad.
Täcker däremot inte materiella kostnader, transport eller köp av ny utrustning.

Hur det lönar sig

Rut täcker arbetskostnaden med hela 50%, upp till ett visst belopp. Detta belopp baseras på din ålder.

Maxbelopp

  • Under 65 år = 25 000kr/år
  •   Över 65 år = 50 000kr/år

Enkelt förklarat

Alla som har en inkomst och betalar skatt har rätt till rutavdrag. Skatteverket beviljar ditt avdrag preliminärt, tills de har granskat din deklaration. Skulle den skatt du betalar vara för låg för att täcka arbetskostnaden så blir du återbetalningsskylldig till skatteverket.

Det lägsta beloppet du är berättigad till är 25 000kr/år.

Ett praktiskt exempel

Vi fakturerar dig för en arbetskostnad på 1800kr. Hälften går under RUT. Du betalar då ett belopp på 900kr till oss, Skatteverket betalar resterande 900kr, utan att besvära dig.

Kan delas

Om du delar din bostad med en annan så kan ni göra avdraget hos den som rutavdraget är mest fördelaktigt hos. Exempelvis: Du har redan utnyttjat maxbeloppet för avdragsgilla tjänster under RUT eller ROT. Du kan då göra avdraget under din inneboendes

Vilka tjänster täcker avdraget?

Materiella saker

Installation, felsökning, reparation och underhåll av:

  • Datorer: PC och Laptop, även server.
  • Nätverksutrustning: Modem, router, switch och WiFi.
  • Skrivare och skanner

Individuell hjälp

Hjälp med bland annat:

  • Datautbildning
  • Hjälp med mjukvaror
  • Support eller vägledning

Listorna är inte heltäckande. Om du vill fråga om något specifikt så ställ gärna frågan via E-post eller ring för svar.

Länkar